GÜR NEDİR?

GÜR NEDİR?

Medya tüketim alışkanlıklarındaki büyük değişim pazarlama iletişimi dünyasında yeni bir dönem açmış ve ilk kez 2017’de küresel ölçekte dijitale yapılan reklam yatırımları televizyonu geçerek birinci sıraya almıştır.