Başkan’ın mesajı

Başkan’ın mesajı

İnternet 21. Yüzyıla damgasını vuran en önemli gelişmelerden biridir. Gündelik yaşam pratiklerinden toplumsal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede etkisini hissettirmiştir, hissettirmektedir.

Pazarlama iletişimi bu değişimden en fazla etkilenen disiplindir. Teknolojiyle birlikte pazarlama iletişimi kavramı da yeniden tanımlanmış ve sektör adeta bir (d)evrim yaşamıştır.

Teknolojinin egemen olduğu bu dünya UYUM, HIZ ve BİLGİ temelinde şekillenmekte, bunların doğru kombinasyonu büyümeyi getirmektedir. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için bu üçlüye eklenmesi gereken unsur ŞEFFAFLIK olmalıdır.

IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin bir araya gelerek kurduğu GÜR Dijitalde Güvenli Reklam Platformu’nun hedefi;
• Dijitalden başlayarak tüm reklam sektörünün şeffaflaşmasına katkı vermek,
• Sürecin hızlanmasını desteklemek,
• Yasa dışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermek,
• Tedarik zincirinin şeffaflaşmasına katkı vermek,
• Eğitmektir.

Dijitalde Güvenli Reklam Platformu hedefleri doğrultusunda gerektiğinde yurt dışındaki benzer oluşumlarla iş birliği yapacak, gerektiğinde kendi çözüm üretecek; sürdürülebilir ve kontrollü bir büyüme için çalışacaktır.

Platformu kuran dernekler olarak, şeffaflığın önemini ve bu konuda yol almakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

AHMET PURA
Dijitalde Güvenli Reklam Platformu Başkanı