GÜR Nedir?

GÜR Nedir?

Medya tüketim alışkanlıklarındaki büyük değişim pazarlama iletişimi dünyasında yeni bir dönem açmış ve ilk kez 2017’de küresel ölçekte dijitale yapılan reklam yatırımları televizyonu geçerek birinci sıraya almıştır. Dijital reklamcılıktaki teknoloji odaklı hızla gelişim bir yandan reklamverenlerin hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştırırken öte yandan bir gerilime yol açmış, reklamların görünürlüğünden, sahteciliğe ve marka güvenliğine kadar pek çok sorun tüm dünyada gündeme girmiştir. Yaşanan gelişmeler, reklamveren kaynaklı tepkiler başta dijital olmak üzere reklam eko-sisteminin kendini düzene sokmasını gerektirdiğinden yerel ve küresel özdenetim/düzenleme mekanizmaları oluşturulmaya başlanmıştır.

Kısaca GÜR olarak adlandırılan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu, dijitalden başlayarak reklam sektörünün ve tedarik zincirlerinin şeffaflaşma sürecine katkı vermek amacıyla IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından kurulmuştur. Bu kapsamda GÜR’ün önceliği reklamda sahtecilik ve marka güvenliği olacaktır.